• Decret 927/2022, Președintele României

  Decretul nr. 927/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Hotărâre 58/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 58/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

 • Hotărâre 59/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 59/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare – COM(2022)141

 • Hotărâre 60/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 60/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 823/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2022 privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la proiectul „Programul regional pentru Europa de Sud-Est” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

 • Hotărâre 824/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2022 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 și 2022

 • Lege 191/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Ordin 77/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 77/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

 • Ordonanță de urgență 98/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 98/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unui alt act normativ