• Anexă din 13.07.2023, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 586/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0 + 000 – km 100 + 900, Sector Centura Nord km 0 + 000 – km 52 + 770, Lot 4: km 47 + 600 – km 52 + 070”, din 13.07.2023

 • Hotărâre 584/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balș, Bobicești, Găneasa, Milcov și Slatina din județul Olt

 • Hotărâre 586/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0 + 000 – km 100 + 900, Sector Centura Nord km 0 + 000 – km 52 + 770, Lot 4: km 47 + 600 – km 52 + 070”

 • Decizie 227/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 227/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

 • Decret 1030/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1030/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

 • Lege 232/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

 • Decret 1029/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1029/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

 • Lege 231/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

 • Decret 1028/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1028/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări

 • Lege 230/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări

 • Decret 1027/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1027/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 • Lege 229/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 • Decret 1023/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1023/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Lege 225/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Decret 1022/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1022/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „Studentlnvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Lege 224/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „Studentlnvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului