• Decizie 172/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 172/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Hotărâre 100/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 100/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – O cale comună către o redeschidere sigură și durabilă – COM(2021) 129 final

 • Hotărâre 101/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 101/2021 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre – COM(2021) 89 final

 • Hotărâre 102/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 102/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei privind inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” – C(2021) 171 final

 • Hotărâre 103/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 103/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 – COM(2021) 101 final

 • Hotărâre 104/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 104/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii – COM(2021) 110 final

 • Hotărâre 105/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 105/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite echipamente prevăzute cu motoare cu o putere cuprinsă între 56 kW și 130 kW, precum și cu o putere mai mare de 300 kW, pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 – COM (2021) 254 final

 • Hotărâre 90/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 90/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienilor – COM(2021) 108 final

 • Hotărâre 91/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 91/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) – COM(2021) 85 final

 • Hotărâre 92/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 92/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale – COM(2021) 102 final

 • Hotărâre 93/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 93/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Consolidarea cooperării în materie de returnare și readmisie ca parte a unei politici echitabile, eficace și cuprinzătoare a UE în domeniul migrației – COM(2021) 56 final

 • Hotărâre 94/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 94/2021 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu privind consolidarea contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme – JOIN(2021) 3 final

 • Hotărâre 95/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 95/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială – COM(2021) 70 final

 • Hotărâre 96/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 96/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii comerciale – O politică comercială deschisă, durabilă și fermă – COM(2021) 66 final

 • Hotărâre 97/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 97/2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public – COM(2021) 181 final

 • Hotărâre 98/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 98/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe reziliente la schimbările climatice – Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice – COM(2021) 82 final

 • Hotărâre 99/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 99/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital – COM(2021) 118 final