• Decizie 183/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 183/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (1) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 1043/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1043/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1044/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1044/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Ordin 2226/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2226/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului TEZAUR, în perioada iulie-august 2023

 • Ordin 1190/2023, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

 • Ordin 2386/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2386/555/2023 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 2387/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2387/554/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale