• Hotărâre 2/2021, Comisia Centrală de Rechiziții

  Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2021

 • Hotărâre 716/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații linia CF 400 Toplița-Stânceni (de la km 183 + 945 la km 192 + 945), inclusiv liniile 2, III, 4 și aparatele de cale nr. 1, 3, 9, 5/7, 2, 8, 14 și 4/6 din Toplița”, lucrare de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 690/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2021 privind trecerea unei părți din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituită din construcții și o amenajare la teren, situat în județul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

 • Hotărâre 689/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2021 privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 816 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 687/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2021 privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 684/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mărgineni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 688/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Maramureș, Suceava, Iași și în municipiul Timișoara

 • Rectificare din 06.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 554/2020, din 06.07.2021

 • Act din 10.06.2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Actul adițional nr. 1 pentru anul 2021 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, din 10.06.2021

 • Ordin 852/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 852/2021 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2021