• Decizie 157/2023, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 157/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2), ale art. 2, ale art. 3 alin. (1), ale art. 4, ale art. 5 alin. (1) și (2), ale art. 6 alin. (1), ale art. 7 alin. (1)-(6), ale art. 8, ale art. 12 alin. (1)-(3), ale art. 13 alin. (1) și (2), ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 și ale art. 20 pct. 1, 2, 3 și 4 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

  • Ordin 2407/2023, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 2.407/564/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

  • Ordin 2396/2023, Ministerul Sănătății – MS

    Ordinul nr. 2396/2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății