• Decizie 184/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 184/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizie 268/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 268/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (3) ultima teză din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Decizie 276/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 276/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizie 64/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 64/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale capitolului I pct. B și ale capitolului II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, ale capitolului I pct. A.I lit. d) și ale capitolului II pct. A.I.1 lit. b) din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, ale art. I pct. 42-44, 62 și 68-70 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și ale articolului unic pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărâre 589/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2023 privind transmiterea unei părți din imobilul cu numărul MF 150370, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța