• Ordin 1107/2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1107/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate în activitatea de verificare și control al instituțiilor financiare raportoare de către personalul Direcției generale de informații fiscale și al structurilor de informații fiscale aflate în coordonarea acesteia

 • Rectificare din 20.07.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 571/2023, din 20.07.2023

 • Ordin 80/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 80/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019

 • Decizie 305/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2023 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei speciale pentru acordarea despăgubirilor

 • Ordonanță 24/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 24/2023 pentru completarea art. 4^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • Ordonanță 23/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 23/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Decret 1040/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1040/2023 pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor din România

 • Lege 238/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2023 privind înființarea Muzeului Național de Istorie și Cultură a Romilor din România