• Regulament din 15.06.2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulamentul privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei, din 15.06.2021

 • Ordin 47/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei

 • Ordin 1075/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1075/2021 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, precum și a modelului și conținutului formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 • Ordin 596/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Hotărâre 719/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2021 privind aprobarea valorilor maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de tratații și reprezentare care pot fi suportate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul activității de sprijinire a românilor de pretutindeni

 • Decizie 14/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 14/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România