• Ordin 2238/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2238/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale

 • Ordin 1394/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1394/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație

 • Decizie 205/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 205/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85, 86, 87 și 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizie 124/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 124/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 17 din 11 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală