• Decizie 285/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 285/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în ansamblul său și, în special, ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008

 • Decizie 304/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 304/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) și (18) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

 • Decizie 320/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 320/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Decret 817/2021, Președintele României

  Decretul nr. 817/2021 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 • Lege 195/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

 • Ordin 773/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 513/773/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A.

 • Ordin 513/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 513/773/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.” – S.A.