• Decizie 76/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 76/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale părții a III-a pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

 • Decizie 310/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2023 privind numirea domnului Victor Opaschi în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decret 1064/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1064/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte normative pentru instituirea unor măsuri specifice în vederea asigurării integrității fondului forestier

 • Lege 257/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative pentru instituirea unor măsuri specifice în vederea asigurării integrității fondului forestier

 • Decret 1063/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1063/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 • Lege 256/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 • Decret 1062/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1062/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

 • Lege 255/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

 • Decret 1061/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1061/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Lege 254/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2023 pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decret 1060/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1060/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Lege 253/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

 • Decret 1059/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1059/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 252/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2023 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 1058/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1058/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

 • Lege 251/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

 • Decret 1057/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1057/2023 pentru promulgarea Legii privind completarea art. 125 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Lege 250/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2023 privind completarea art. 125 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Decret 1056/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1056/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

 • Lege 249/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților