• Decizie 316/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 316/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 • Decizie 233/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 233/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 860 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 22/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 22/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. (16) fraza întâi din Codul de procedură penală

 • Ordin 3879/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3879/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației CAIRD din municipiul Sebeș pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Swimmy din municipiul Sebeș

 • Ordin 3878/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3878/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Odyssey Edu – S.R.L. din orașul Voluntari pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit „Odyssey Kindergarten” din orașul Voluntari

 • Ordin 1272/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1272/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 325/2007 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii „Parc Industrial UTA 2”

 • Rezoluție 329/2021, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.329(76) privind Amendamentele la anexa Convenției Internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, din 17.06.2021

 • Ordin 1199/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1199/2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa I la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, MARPOL 73/78 (Interdicția privind utilizarea și transportul în vederea utilizării combustibilului lichid greu ca și combustibil de către navele care operează în apele arctice), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.329(76) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 iunie 2021