• Ordin 595/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 595/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Listă 13728/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 13728/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Ordin 1178/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1178/2021 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 251/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 251/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

 • Decret 816/2021, Președintele României

  Decretul nr. 816/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

 • Lege 194/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

 • Decret 815/2021, Președintele României

  Decretul nr. 815/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii

 • Lege 193/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii

 • Decret 813/2021, Președintele României

  Decretul nr. 813/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante

 • Lege 191/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante

 • Decret 812/2021, Președintele României

  Decretul nr. 812/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 • Lege 190/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

 • Decret 811/2021, Președintele României

  Decretul nr. 811/2021 pentru promulgarea Legii privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României

 • Lege 189/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2021 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României