• Hotărâre 730/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  • Decizie 216/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 216/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (1) și ale art. 77 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu referire la art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și art. 75 lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

  • Ordin 1074/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Ordinul nr. 1074/2021 privind revocarea măsurii blocării fondurilor și resurselor economice care se aflau în proprietatea/erau deținute de/se aflau sub controlul persoanei fizice care a fost identificată ca fiind persoană desemnată Nader Kalai