• Anexă din 19.07.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 19.07.2023

 • Normă din 30.06.2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Normele pentru desfășurarea alegerilor pentru președintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 16 septembrie 2023, la sală, cu prezența fizică a auditorilor financiari, din 30.06.2023

 • Hotărâre 61/2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 61/2023 privind aprobarea Normelor pentru desfășurarea alegerilor pentru președintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 16 septembrie 2023, la sală, cu prezența fizică a auditorilor financiari

 • Ordin 4967/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4967/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.067/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordin 81/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 81/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană

 • Ordin 2408/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative