• Hotărâre 862/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu Strada Telecabinei (Bușteni)”, precum și aprobarea listei imobilului proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu Strada Telecabinei (Bușteni)”

 • Hotărâre 868/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2022 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

 • Ordin 1239/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1239/2022 pentru stabilirea sediilor inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Decizie 407/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bacău

 • Hotărâre 843/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Arad

 • Decizie 180/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 180/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. n) din Codul de procedură penală

 • Decret 965/2022, Președintele României

  Decretul nr. 965/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 963/2022, Președintele României

  Decretul nr. 963/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București

 • Lege 205/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2022 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București

 • Decret 961/2022, Președintele României

  Decretul nr. 961/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere

 • Lege 203/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere

 • Decret 960/2022, Președintele României

  Decretul nr. 960/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

 • Lege 202/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie