• Decizie 322/2021, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 322/2021 privind modificarea și completarea Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul și de respectare a mediei prețurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului și a procedurii privind închirierea spațiilor din sistemul administrației penitenciare

 • Ordin 3165/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.991/2020

 • Ordin 3164/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3164/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.599/2020

 • Decizie 792/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 792/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracțiunea de spălare a banilor și ale art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale