• Ordin 223/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Ordinul nr. 223/2023 privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

  • Ordin 184/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Ordinul nr. 184/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

  • Hotărâre 56/2023, Guvernul României

    Hotărârea nr. 56/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor