• Reglementare din 13.07.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Reglementările specifice privind stabilirea, revizuirea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic pentru expunerile medicale la radiații ionizante (DRL), din 13.07.2021

 • Ordin 1245/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1245/2021 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind stabilirea, revizuirea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic pentru expunerile medicale la radiații ionizante

 • Listă 14278/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.278/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Procedură din 02.07.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare și polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului în sistemul administrației penitenciare, din 02.07.2021

 • Ordin 3718/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.718/C/2021 pentru aprobarea Procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare și polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului în sistemul administrației penitenciare

 • Decizie 382/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Voloșciuc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Botoșani

 • Hotărâre 739/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului Z.A.

 • Hotărâre 738/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 734/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă

 • Decizie 245/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 245/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 205/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 205/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală