• Hotărâre 641/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2023 privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a 58-a Reuniuni plenare a Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Domeniul Audiovizualului (EPRA), în perioada 18-20 octombrie 2023

 • Hotărâre 640/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2023 privind înscrierea imobilului situat în municipiul Craiova, strada Tabaci nr. 1, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

 • Hotărâre 635/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2023 privind înscrierea a două imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu

 • Hotărâre 634/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărâre 633/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 632/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția asigurare logistică integrată

 • Hotărâre 631/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2023 pentru actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului corespunzătoare imobilului cu nr. MF 101102, ca urmare a preluării patrimoniului de către Agenția Națională Antidrog, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare între structuri subordonate Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 630/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 629/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării

 • Hotărâre 628/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării acestora

 • Hotărâre 627/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2023 privind înscrierea imobilelor situate în Șoseaua Sărăriei nr. 17, municipiul Iași, județul Iași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

 • Hotărâre 625/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, în suprafață totală de 5.704 mp, trecute în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiție „Amenajare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”

 • Decret 1082/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1082/2023 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 1081/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1081/2023 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1080/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1080/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător