• Listă 14125/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.125 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Decizie 830/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 830/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj D.H. BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Hotărâre 10/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020

 • Hotărâre 9/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2021 pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2021

 • Hotărâre 8/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021

 • Hotărâre 748/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0260 București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 • Hotărâre 745/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2021 pentru aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanți al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri

 • Hotărâre 744/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 • Notă din 08.07.2021, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”, din 08.07.2021

 • Hotărâre 724/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”

 • Decizie 359/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 359/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza finală și alin. (3) lit. b) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Decizie 261/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 261/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului