• Decizie 45/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 45/2023 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Gorj – Secția contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 martie 2023, pronunțată în Dosarul nr. 6.050/318/2022, înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Hotărâre 624/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2023 privind închirierea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 317/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 317/2023 privind înființarea Comitetului interministerial pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2024-2027, și a Planului de acțiune

 • Decizie 316/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 316/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian-Vasile Bitea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 • Decizie 315/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2023 privind aplicarea mobilității, la cerere, pentru domnul Dragoș-Ionuț Bănescu din funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 149/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 149/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

 • Ordin 2539/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.539/626/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății