• Ordin 158/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.158/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind asistența religioasă în Armata României, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.2/2014

 • Ordin 130/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.130/2.243/1.556/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „RO-ARMYSECURITY” – S.A., filială a Companiei Naționale „ROMTEHNICA” – S.A.

 • Ordin 2543/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.543/627/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 • Ordin 633/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 633/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate