• Sentință civilă 329/2017, Curtea de Apel Cluj

  Sentința civilă nr. 329/2017 privind pronunțarea hotărârii în cauza civilă privind acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul XXXX XXXX, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Educației Naționale, având ca obiect anulare act administrativ cu caracter normativ OMEN nr. 3.192/6.02.2017 [modificarea Ordinului MECTS nr. 5.549/6.10.2011 – sintagma prevăzută la art. 21 alin. (2)]

 • Decizie 152/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 152/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 58/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 58/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în ansamblul său

 • Hotărâre 642/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2023 privind aprobarea Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului național de dotare cu unități mobile de terapie intensivă neonatală și a Programului național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer, precum și pentru modificarea unor acte normative