• Amendament din 07.12.2020, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Amendamentele la Codul de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), din 07.12.2020

 • Ordin 956/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 956/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 • Hotărâre 750/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a unui bun imobil, precum și comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 741/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2021 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 740/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2021 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea numerelor M.F. 37700, 102177 și 102176 la poziția cu nr. 102176 și modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Sport Club Miercurea-Ciuc

 • Decizie 255/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 255/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 208/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 208/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) lit. b), c) și d), ale art. 103 alin. (2)-(6) și ale art. 104 alin. (1)-(4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal