• Decizie 37/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

    Decizia nr. 37/2021 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

  • Ordin 838/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

    Ordinul nr. 838/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării

  • Hotărâre 735/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 735/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru schimbarea unității de administrare a acestuia, precum și pentru transmiterea sa în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași