• Hotărâre 4/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 4/2021 pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, modelului ștampilei biroului electoral de circumscripție, modelului ștampilei de control a secției de votare, modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT” și a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale

 • Rectificare din 19.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 382/2021, din 19.07.2021

 • Listă 14373/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.373/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Normă 14/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

 • Ordin 1323/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1 ) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017

 • Ordin 325/2021, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 325/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 505/2019

 • Ordin 323/2021, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 323/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

 • Decizie 365/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 365/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă