• Anexă din 10.07.2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014, din 10.07.2021

 • Hotărâre 731/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2021 pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială

 • Decizie 391/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 391/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 14, art. 38-39, art. 65 și 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și a Legii nr. 55/2020, în ansamblul său

 • Normă metodologică din 12.07.2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, din 12.07.2021

 • Ordin 969/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 969/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

 • Ordin 544/2021, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 544/2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.843/2020

 • Ordin 100/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014