• Act din 22.07.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, din 22.07.2021

 • Ordin 1327/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1327/2021 privind aprobarea Listei spitalelor-pilot care vor colecta și raporta date de cost în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității și performanței serviciilor spitalicești prin evaluarea costurilor și standardizare (CaPeSSCoSt)”, cod SIPOCA/cod MySMIS2014: 724/129170

 • Hotărâre 784/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 781/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Normă 12/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 • Hotărâre 769/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru finanțe publice locale

 • Decret 886/2021, Președintele României

  Decretul nr. 886/2021 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

 • Decret 882/2021, Președintele României

  Decretul nr. 882/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 • Lege 214/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 • Decret 881/2021, Președintele României

  Decretul nr. 881/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Lege 213/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru