• Hotărâre 778/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

 • Decizie 366/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 366/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 364/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 364/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizie 360/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 360/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic