• Ordin 1146/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1146/2021 privind modificarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr 3.083/2020

 • Decizie 390/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2021 privind eliberarea doamnei Mioara Costin, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 402/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 402/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decret 892/2021, Președintele României

  Decretul nr. 892/2021 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 891/2021, Președintele României

  Decretul nr. 891/2021 privind acreditarea unui ambasador