• Anexă din 19.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 161/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală”, din 19.07.2021

 • Circulară 16/2021, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 16/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu

 • Ordin 161/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 161/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală”

 • Hotărâre 783/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIȚA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Hotărâre 782/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională „Plafar” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Hotărâre 766/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2021 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret a Consiliului Europei

 • Hotărâre 765/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele Valea Spumoasă, județul Prahova, și Ciobotani, județul Mureș

 • Hotărâre 764/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2021 privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

 • Decret 890/2021, Președintele României

  Decretul nr. 890/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

 • Lege 218/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

 • Decret 889/2021, Președintele României

  Decretul nr. 889/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov

 • Lege 217/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov

 • Decret 888/2021, Președintele României

  Decretul nr. 888/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

 • Lege 216/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

 • Decret 887/2021, Președintele României

  Decretul nr. 887/2021 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987

 • Lege 215/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987