• Decizie 467/2023, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 467/2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I-IV, ale art. XIII alin. (5) și (6) și ale art. XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său

  • Decizie 289/2023, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 289/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (7^1 ) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a dispozițiilor art. 21 alin. (11) din aceeași lege, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și a Legii nr. 153/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

  • Decizie 248/2023, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 248/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Codul de procedură penală