• Procedură din 03.08.2023, Guvernul României

    Procedura privind colaborarea și împărțirea responsabilităților între autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, comunelor, orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în ceea ce privește implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, din 03.08.2023

  • Hotărâre 652/2023, Guvernul României

    Hotărârea nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024

  • Decizie 263/2023, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 263/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 alin. (6) din Codul de procedură civilă