• Notă din 15.07.2022, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape si a calității apei potabile”, din 15.07.2022

 • Hotărâre 925/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”

 • Notă din 13.07.2022, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziției de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiții „Achiziție material rulant nou, rame electrice regionale RE-R și rame electrice interregionale RE-IR”, din 13.07.2022

 • Hotărâre 904/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2022 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziției de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiții „Achiziție material rulant nou, rame electrice regionale RE-R și rame electrice interregionale RE-IR”

 • Decret 1010/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1010/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Lege 235/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Decret 1009/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1009/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

 • Lege 234/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2022 pentru modificarea art. 18^3 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

 • Decret 1004/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1004/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

 • Lege 229/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții

 • Decret 1003/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1003/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • Lege 228/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • Decret 1002/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1002/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 • Lege 227/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 • Ordin 898/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 898/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora

 • Ordin 456/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 456/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022