• Hotărâre 1032/2022, Ordinul Arhitecților din România – OAR

  Hotărârea nr. 1032/2022 privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecților din România

 • Hotărâre 1031/2022, Ordinul Arhitecților din România – OAR

  Hotărârea nr. 1031/2022 privind alegerea membrilor Comisiei naționale de disciplină a Ordinului Arhitecților din România

 • Hotărâre 1030/2022, Ordinul Arhitecților din România – OAR

  Hotărârea nr. 1030/2022 privind alegerea membrilor Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România

 • Hotărâre 1029/2022, Ordinul Arhitecților din România – OAR

  Hotărârea nr. 1029/2022 privind alegerea președintelui Ordinului Arhitecților din România

 • Hotărâre 930/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice

 • Hotărâre 912/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraș Tismana, județul Gorj”

 • Hotărâre 886/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2022 privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul administrației penitenciare

 • Decret 1025/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1025/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

 • Lege 245/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

 • Decret 1023/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1023/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

 • Lege 243/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

 • Decret 1019/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1019/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

 • Lege 239/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

 • Decret 1018/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1018/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 • Lege 238/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat