• Anexă din 23.07.2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Anexele nr. I-VII la Ordinul ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1.014/2021 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin H.G. nr. 146/2020, din 23.07.2021

 • Decizie 45/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 45/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 971/2/2020

 • Ordin 90/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 90/2021 privind completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2017

 • Ordin 1144/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1.144/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum și unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic

 • Ordin 1014/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1.014/2021 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020

 • Ordin 331/2021, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 331/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și a componenței nominale a acestuia

 • Ordin 152/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 152/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale

 • Decret 899/2021, Președintele României

  Decretul nr. 899/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • Lege 225/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 • Decret 898/2021, Președintele României

  Decretul nr. 898/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț”

 • Lege 224/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2021 pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț”

 • Decret 897/2021, Președintele României

  Decretul nr. 897/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

 • Lege 223/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2021 pentru modificarea art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

 • Decret 896/2021, Președintele României

  Decretul nr. 896/2021 privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 222/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2021 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor și modificarea și completarea unor acte normative