• Anexă din 22.07.2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-14 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 710/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, din 22.07.2021

 • Ordin 591/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 948/865/591/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Șantierul Naval Mangalia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 865/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 948/865/591/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Șantierul Naval Mangalia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 948/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 948/865/591/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Șantierul Naval Mangalia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Hotărâre 797/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2021 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației pentru finanțarea în anul 2021 a lucrărilor de investiții pentru refacerea și punerea în siguranță a infrastructurii unor unități de învățământ preuniversitar de stat afectate ca urmare a calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021

 • Rectificare din 29.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 204/2021, din 29.07.2021

 • Ordin 710/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 710/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Hotărâre 796/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Hotărâre 795/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 794/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2021 privind eliberarea domnului Țigănuș Radu din funcția de subprefect al județului Vrancea

 • Decizie 288/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 288/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță