• Hotărâre 929/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”

 • Lege 249/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății

 • Lege 251/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.

 • Lege 252/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 165/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 165/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

 • Decret 1029/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1029/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății

 • Decret 1031/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1031/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.

 • Decret 1032/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1032/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decret 1053/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1053/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 1054/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1054/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Ordin 99/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 99/2022 privind aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei