• Ordin 813/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 813/2022 privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară

 • Hotărâre 933/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027

 • Decret 1044/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1044/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Lege 264/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Decret 1042/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1042/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Lege 262/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decret 1041/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1041/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Lege 261/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Decret 1040/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1040/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Lege 260/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Decret 1039/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1039/2022 pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

 • Lege 259/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2022 privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

 • Decret 1038/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1038/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 258/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 1036/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1036/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Lege 256/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Decret 1035/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1035/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 255/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011