• Decizie 311/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 311/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizie 337/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției

 • Hotărâre 720/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Alba, Prahova, Vaslui, Cluj, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București, înscrierea unui imobil situat în municipiul București în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 721/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Suceava, Neamț, Timiș, Brașov, Dolj, Hunedoara, Brăila, Gorj, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 722/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din imobilul situat în municipiul Giurgiu, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

 • Hotărâre 725/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2023 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale