• Hotărâre 800/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională „Loteria Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Hotărâre 79/2021, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 79/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2018

 • Hotărâre 807/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 806/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

 • Hotărâre 789/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

 • Decizie 363/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 363/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Ordin 1397/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.397/2021 pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017