• Hotărâre 813/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Ordin 3846/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3846/C/2021 privind condițiile de avansare în gradul militar imediat următor, în cadrul aceleiași categorii, pentru personalul care a avut calitatea de polițist de penitenciare/funcționar public cu statut special/cadru militar în sistemul administrației penitenciare

 • Ordin 519/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 519/2021 pentru modificarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.263/2019, și a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități, utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.360/2019

 • Ordin 611/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 611/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 • Ordin 1189/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1189/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

 • Ordin 1290/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1290/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 1303/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1303/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Ordin 1304/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1304/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

 • Raport din 03.08.2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale – Alternativa pentru Demnitate Națională

 • Raport din 03.08.2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale – candidat independent Scarlat Ionut Cristian