• Decizie 959/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 959/2022 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj BEST AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Ordin 4260/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4260/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Biotehnologii” în cadrul Școlii Doctorale de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, organizată la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 • Ordin 806/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 806/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate

 • Hotărâre 946/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

 • Hotărâre 945/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie

 • Hotărâre 944/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu

 • Hotărâre 943/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2022 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 942/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2022 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

 • Decizie 194/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 194/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a dispozițiilor art. 181 din Codul de procedură civilă