• Ordin 472/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Ordin 2286/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Regulament din 25.07.2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi, din 25.07.2022

 • Ordin 94/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 94/2022 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

 • Hotărâre 954/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la București

 • Hotărâre 950/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”

 • Hotărâre 949/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2022 privind stabilirea aeroporturilor principale și urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influențează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor

 • Decret 1065/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1065/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1064/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1064/2022 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975