• Rectificare din 29.07.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 411/2022, din 29.07.2022

 • Ordin 2285/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.285/471/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 215/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 215/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

 • Ordin 214/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 214/2022 pentru aprobarea încheierii de convenții cu instituțiile bancare și nebancare privind finanțarea schemei privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, precum și a cuantumului de plată înscris în adeverința emisă de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

 • Decizie 425/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Victor Banța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decret 1066/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1066/2022 privind rechemarea unui ambasador