• Regulament din 25.07.2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo” București, din 25.07.2022

 • Ordin 93/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 93/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo” București

 • Decizie 317/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 317/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decizie 221/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 221/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) și (3) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în redactarea în vigoare ca urmare a modificării prin art. IV pct. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice