• Hotărâre 955/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Hotărâre 956/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2022 privind aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

 • Hotărâre 957/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 327/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova- Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova și a localităților Ghercești și Pielești din județul Dolj, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 327/2021

 • Ordin 207/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 207/2022 privind modificarea anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume

 • Ordin 1448/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1.448/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Nervia Center – S.R.L. pentru locația din comuna Șimand, județul Arad