• Decizie 293/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 293/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 587 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma „curge de la rămânerea definitivă a hotărârii”

  • Hotărâre 826/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  • Hotărâre 828/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 828/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020